Ustawiania numeracji – odwzorowywanie faktur.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/303-przesylanie-faktur-z-baselinker-do-insert-subiekt-gt.html

Odwzorowując faktury z wykorzystaniem naszej integracji, mamy możliwość dodawania faktur z numeracją – miesięczną lub roczną.

Zależnie od ustawień w BaseLinker musimy wprowadzić zmiany w parametrach w Subiekt GT

 

Ustawienia w BaseLinker: 

W menu po lewej stronie wybieramy Manager zamówień -> Faktury

Klikamy zakładkę  “Ustawienia”.

 

Ustawienia Subiekt GT: 

Administracja -> Parametry

“Numeracja dokumentów”

Wybieramy Faktura VAT sprzedaży

 

Ustawienia w Subiekcie powinny być dostosowane do ustawień w BaseLinker (numeracja roczna / miesięczna)

 

 

 

 

 

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com