Ustawianie flag w Subiekt GT podczas przesyłania faktur do Amazon

https://sellintegro.pl/sellintegro/410-przesylanie-plikow-pdf-faktur-z-subiekt-gt-do-amazon.html

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia ustawienie flag dokumentom, które zostały poprawnie (lub niepoprawnie) wysłane do Amazon w formie PDF.

 

Do poprawnego działania funkcjonalności wymagany jest Subiekt z Plusem, który umożliwia wykorzystanie flag.

Zapraszamy do korzystania z naszej funkcjonalności!

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com