Wieloetapowe mapowanie produktów w Insert Subiekt GT

Nowa, odświeżona funkcjonalność do mapowania produktów między BaseLinker’em, a Subiektem GT. Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz:

  1. W polu “Priorytet” podajemy, które mapowanie ma być brane pod uwagę jako pierwsze. Priorytet z wartością “1” jest największy. Każde kolejne będzie sprawdzane, gdy nie uda się powiązać produktu poprzednim mapowaniem.
  2. Pole w BaseLinker“, tutaj wybieramy z listy rozwijanej, wartość jakiego pola ma być brana pod uwagę przy mapowaniu produktów.
  3. Pole w Subiekt GT“, z tym polem będziemy porównywać wcześniej wybrane pole w BaseLinker.

Dla przykładu, w pierwszej kolejności porównujemy pola SKU z polem SYMBOL. Jeżeli żadna wartość tego pola w BaseLinker nie będzie pasować do wartości pola SKU w Subiekt GT, system przejdzie do kolejnego sposobu mapowania, jakim jest porównanie pól EAN z polem Podstawowy Kod kreskowy.

Jeżeli natomiast, pomimo mapowania dwu-etapowego, nie uda nam się powiązać produktu, poniżej możemy zdecydować, co należy w takim wypadku zrobić.

  • Są dwa pola do wyboru, “Utwórz usługę jednorazową” oraz “nie rób nic“. Przy wyborze drugiej opcji, w momencie, gdy na zamówieniu znajdzie się produkt, którego nie udało się powiązać, zamówienie to zostanie pominięte i nie dodane do Subiekt’a GT.

Ostatnią opcję, którą mamy dostępną, jest obsługa kompletów.
1. Kompletu nie musimy montować, ponieważ jest już on zmontowany i wystarczy dodać go do dokumentu.
2. Integracja ma zmontować komplet z dostępnych składników i dodać je do dokumentu.
3. Rozbić komplet i do dokumentu dodać poszczególne składniki składające się na ten komplet.

Zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności!
wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com