Własny przycisk w BaseLinker

W BaseLinker mamy możliwość stworzenia swoich własnych przycisków, które będą widoczne na karcie zamówienia.

W połączeniu z naszymi integracjami możemy przyspieszyć np. tworzenie faktur do zamówień w BaseLinker w systemach ERP.

Jako przykład utworzymy przycisk, który umożliwia utworzenie FS /PAi/ ZK w Subiekt GT z wykorzystaniem wtyczki :

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html

Przechodzimy w menu BaseLinker Manager zamówień -> Automatyczne Akcje -> Zdarzenia własne

 

By stworzyć przycisk wybieramy “Dodaj zdarzenie indywidualne”

 

Po stworzeniu przycisku przechodzimy do zakładki “Automatyczne akcje”.

Korzystając z integracji przesyłania zamówień w scenariuszu ustawiamy status, z którego mają być pobierane zamówienia, by utworzyć na ich podstawie dokument w Subiekt GT.

Tworząc akcje dla przycisku ustawiamy dany status.

 

Od teraz w liście wszystkich zamówień lub w konkretnym zamówieniu utworzy nam się zdarzenie własne czyli przycisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com