Wydruk fiskalny dokumentów w Subiekt GT

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html

Nasze integracje umożliwiają automatyczny wydruk dokumentów.

Gdy wybierzemy opcję  z wydrukiem na drukarce fiskalnej musimy upewnić się , że w Subiekcie posiadamy odpowiednio zaznaczone opcje.

Ustawienia drukowania znajdziemy:

  • Administracja ->  Parametry
  1. Przy wyborze paragonów zwykłych wpisujemy w Subiekcie :  Paragon
  2. Przechodzimy do zakładki “Fiskalne”.
  3. Zaznaczamy “Rejestruj dokument na drukarce fiskalnej “ oraz wybieramy poprawną drukarkę.

 

Adekwatnie wykonujemy działanie dla paragonów imiennych , pamiętając, by w parametrach wybrać “Paragon imienny”

Gdy przejdziemy do sprzedaży detalicznej i ręcznie chcielibyśmy wydrukować paragon: funkcja  “Rejestruj dokument na drukarce fiskalnej “ powinna być zaznaczona oraz automatycznie wybrana drukarka.

 

 

 

 

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com