Zapisywanie dokumentu na drugim magazynie w przypadku braku stanu w Comarch ERP Optima

https://sellintegro.pl/comarch-optima/24-synchronizacja-zamowien-z-baselinker-do-comarch-optima.html

Poniżej prezentujemy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz, by dokument wystawił się na drugim magazynie, gdy na pierwszym brakuje stanu magazynowego:

Pole 1 – Numer statusu, z którego mają być pobierane zamówienia z BaseLinker do Comarch ERP Optima.
Pole 2 – Symbol magazynu, do którego mają trafić zamówienia ze statusu z Pole 1.
Pole 3 – Numer statusu, do którego ma przenieść się zamówienie. Nastąpi to w momencie, w którym nie będzie dostępnego stanu magazynowego na magazynie MAG.
Pole 4 – Symbol magazynu, na który mają trafić zamówienia z Pole 3.

Działa to w następujący sposób:
Przy pierwszej synchronizacji, zamówienia ze statusu 12345 mają zostać przeniesione na magazyn MAG. Jeżeli produkt nie będzie dostępny w tym magazynie, zamówienie zmieni status na 67890. Gdy synchronizacja drugi raz się uruchomi, sprawdzi, czy produkty z zamówień znajdują się w magazynie GTM. Jeżeli tak, to dokumenty zostaną wystawione w magazynie GTM.

UWAGA: Do jak najbardziej optymalnego działania, zalecamy korzystanie z EndPoint’a wersji 3. Synchronizacja automatyczna co kilka sekund gwarantuje płynne przejście zamówień pomiędzy statusami oraz ich tworzenie w Comarch ERP Optima.

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com