Zdarzenia synchronizacji

Dodaliśmy nowe opcje zdarzeń, dzięki którym przetworzone przez naszą integrację dane stają się jeszcze bardziej przejrzyste i czytelne!

Zdarzenia – Lista: Dzięki liście zdarzeń widzimy:
typ zrealizowanego działania – w tym przypadku jest to utworzenie zamówień,
datę oraz godzinę, o której to zdarzenie nastąpiło,
źródło – w tym przypadku jest to numer zamówienia z BaseLinker,
cel – w tym przypadku jest to numer zamówienia w systemie ERP.


Zdarzenia – Wykres: Wykres przedstawia intensywność zdarzeń w danej godzinie.

 

Dodatkowe opcje pozwalają na dokładniejszą analizę przesłanych danych z BaseLinker do systemu ERP.

Zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności!
wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com