Integracje dla Plik XML wgrywany na serwer - Sellintegro.pl

Plik XML wgrywany na serwer

Aktywne filtry

Integracje dla Plik XML wgrywany na serwer

Subiekt GT jest jednym z najpowszechniej stosowany programów wspomagających obsługę sprzedaży i magazynu. W wielu firmach jednak nawet tak rozbudowane oprogramowanie nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Rozwiązaniem wielu problemów będzie eksport stanów magazynowych w XML na serwer FTP.

Dlaczego XML i dlaczego na serwer?

Wydawać by się mogło, że dziś możliwości integracji różnego oprogramowania są tak duże, że wysyłanie plików XML na serwer jest niepotrzebne. To błąd. Przede wszystkim, pliki znajdujące się na serwerze FTP mogą być dostępne dla innych programów, których nie da się w prosty sposób zintegrować z Subiektem GT.

Poza tym wybór formatu XML sprawia, że praca na stanach magazynowych będzie możliwa także w oprogramowaniu pomocniczym, a nawet na komputerach domowych pracowników, co w okresie zwiększonego nacisku na pracę zdalną jest jednym ze wdrażanych rozwiązań. Połączenie formatu XML – łatwego do otwarcia na praktycznie każdym komputerze oraz serwera FTP, do którego dostęp jest łatwo zapewnić, daje naprawdę spore możliwości. Poza tym ta metoda współdzielenia informacji nie generuje żadnych dodatkowych kosztów – można wykorzystać już posiadany serwer. Jedynym kosztem jest jednorazowy zakup wtyczki pozwalającej na eksport XML-a z Subiekta.

W drodze do maksymalnej wydajności

Jednym z podstawowych ograniczeń programu Subiekt GT jest konieczność instalacji jego pudełkowej wersji. Pliki wgrane na serwer są dostępne równolegle dla wielu użytkowników, także pracujących poza biurem. Stany magazynowe przesłane w formacie XML mogą zostać w każdej chwili przejrzane na przykład przez przedstawicieli handlowych negocjujących współpracę z nowymi kontrahentami.

Może przejrzeć je kierownik magazynu, który pracuje zdalnie. Wyeksportowany plik można też edytować według dowolnych kryteriów i na przykład usuwać z niego niektóre dane, żeby bezpośrednio udostępnić współpracującym podmiotom. W skrócie: eksport z Subiekta GT do XML na serwerze zewnętrznym to rozwiązanie, które umożliwia bezproblemową wymianę informacji między różnymi podmiotami wewnątrz i na zewnątrz organizacji bez konieczności przeprowadzania kosztownych integracji między nie zawsze współpracującymi ze sobą systemami.