Funkcje

Ustawienia dat przetwarzania dokumentów.

Wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia ustawienie synchronizacji wstecznej, dokumentów do przetworzenia. Domyślnie nasze integracje pobierają zamówienia z dnia pierwszej konfiguracji, a następnie do 7 dni wstecz nie przekraczając tej daty (zapis pierwszej konfiguracji) Korzystając z nowej funkcjonalności mamy możliwość zmiany – do ilu dni wstecz przetwarzać dokumenty. W scenariuszu pojawiły się 2 nowe pytania: 1. […]

Synchronizacja zamówień z eCommerce

Wtyczka umożliwia automatyczny(bezobsługowy po konfiguracji) przesył zamówień z systemu eCommerce do systemu fakturującego. Zamówienia są przenoszone cyklicznie co godzinę. Możliwa jest personalizacja procesu według następujących parametrów*: Określenie statusów zamówienia do przeniesienia – wszystkie lub wybrane Określenie status docelowy w eCommerce po przeniesieniu do systemu fakturującego Określenie statusu dla zamówień, które nie zostały przesłane z powodu […]

Synchronizacja stanów magazynowych do eCommerce

Nasze integracje do synchronizacji stanów magazynowych umożliwiają przesyłanie aktualnie dostępnych ilości produktów z magazynu w systemie ERP (np. Subiekt GT) do magazynu w systemie eCommerce (np. BaseLinker). Integracja działa na zasadzie pobrania list produktów z systemu eCommerce oraz z systemu ERP i porównywania ich według ustawionej w konfiguracji mapowania. Jeśli integrator powiąże ze sobą produkty […]

Synchronizacja cykliczna

Przy konfiguracji każdej naszej integracji, jako jedną z pierwszych opcji do wyboru zobaczą Państwo ustawienia uruchamiania się integracji. Domyślnie okienko wygląda następująco: Ustawienie “Tak – chcę, aby integracja uruchamiała się automatycznie” oznacza, że integracja uruchomi się sama co godzinę. “Nie – chcę, aby integracja została uruchomiona tylko po jej ręcznym uruchomieniu przy użyciu przycisku “Synchronizuj […]

Szybki dostęp z eCommerce

SellIntegro jest osadzany bezpośrednio w rozwiązaniu eCommerce, dzięki czemu nie musisz pamiętać dodatkowych loginów i haseł. Pełna funkcjonalności SellIntegro jest dostępna bezpośrednio z panelu zarządzającego eCommerce.

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com