Produkty

Rozwiązanie SellIntegro jest dystrybuowane w postaci modułów realizujących zadania integracyjne między konkretnymi systemami ERP oraz eCommerce. Zatem każdy produkt jest definiowany poprzez parę system ERP(np. Subiekt) i system eCommerce(np. BaseLinker) oraz proces integracyjny, który ma zachodzić między tymi dwoma systemami (np. przesyłanie zamówień z systemu eCommerce do systemu ERP).

 

Listę wszystkich produktów znajdziesz tutaj.

 

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com