Archive by Author

Numer tłumaczenia w Presta Shop.

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/207-przesylanie-produktow-z-subiekt-gt-do-prestashop.html W scenariuszu z przesyłaniem produktów do Presta Shop, pojawia się zapytanie: W Presta Shop przech...

Błąd 80004005 przy tworzeniu dokumentu.

Przyczyn wskazanego poniżej błędu 80004005 może być kilka. Najczęstsza przyczyna: Występowanie w zamówieniu, znaków niedostępnych w Subiekcie (np. cyrylica). Puste pola w zamówieniu w Base...

Ustawianie flag w Subiekt GT podczas przesyłania faktur do Amazon

https://sellintegro.pl/sellintegro/410-przesylanie-plikow-pdf-faktur-z-subiekt-gt-do-amazon.html Wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia ustawienie flag dokumentom, które zostały p...

Wydruk fiskalny dokumentów w Subiekt GT

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.html Nasze integracje umożliwiają automatyczny wydruk dokumentów. Gdy wybierzemy opcję  z wydrukie...

Problem z dostępem do panelu ze strony BaseLinker

W przeglądarce Chrome czasami występuje problem z wyświetlaniem panelu integracji:   Aby uzyskać ponowny dostęp do panelu uruchamiamy w przeglądarce URL : chrome://flags/#same-site-by-defa...

Jak skonfigurować poprawnie scenariusz do WAPRO Mag

https://sellintegro.pl/sellintegro/409-przesylanie-zamowien-z-baselinker-do-wapro-mag.html Dane do połączenia: Poza połączeniem do bazy danych potrzebujemy nazwę firmy, na której będziemy praco...

Konfiguracja sklepu Shoper do prawidłowego działania integracji.

https://sellintegro.pl/17-shoper Każda integracja wykorzystuje zapytania do API. Aby integracja otrzymała możliwość połączenia się ze sklepem, powinny zostać ustawione wymagane dostępy na od...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com