Archive by Author

Jak zaimportować wzorzec wydruku faktury SellIntegro do Wapro

UWAGA! Do wykonania tych kroków trzeba posiadać wersję Wapro Prestiż lub wyższą! Po zalogowaniu się do Wapro należy przejść do zakładki “Administrator”, a następnie do “R...

Ustawianie stawki VAT produktów w Enova365 (Próba zmiany wartości pola ‘Stawka VAT’ – pole w trybie ‘tylko do odczytu’)

Integracja przesyła do zamówień w enova365 stawki VAT produktów takie, jak na zamówieniu w BaseLinkerze. Aby integracja mogła ustawić inną niż domyślną stawkę VAT na zamówieniu w enovie36...

Jaką nazwę ma mieć wygenerowany i załączony do emaila dokument?

Podczas generowania pliku .pdf z paragonem lub fakturą, który ma być wysłany do klienta drogą mailową, integracja nadaje mu jakąś nazwę. Do wyboru w scenariuszu konfiguracyjnym są: a) Numer ...

Gdzie znaleźć poszczególne dane do połączenia z enova365

Serwer bazy danych oraz nazwę bazy danych można odnaleźć klikając na liście podmiotów (standardowo wyświetla się zaraz po uruchomieniu programu enova365). Należy kliknąć prawym przyciskiem...

Kopia jawna i ukryta przy wysyłce maili

Adres e-mail kopii jawnej (CC) to adres, na który przyjdzie kopia e-maila wysłanego do klienta z dokumentem. Kopia jawna oznacza, że ten adres e-mailowy będzie widoczny dla klienta jako drugi odbi...

Typy wzorców wydruków w Comarch Optima

W Comarch Optima istnieją 3 typy wzorców wydruku: Crystal, GenRap oraz XML. 1. Aby sprawdzić, jaki typ posiada Państwa wzorzec wydruku, należy w Comarch Optima wejść w odpowiedni dokument, np. ...

Dodawanie dokumentów SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju) w integracji przesyłającej zamówienia z BaseLinker do Subiekt GT

Aby w integracji “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT” tworzyć dokumenty SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju) zamiast zwykłych, należy wejść do scenariusza konfigurac...

Połączenie z WooCommerce – generowanie kluczy konta

1. We wtyczkach, które łączą się z systemem WooCommerce, wymagane jest połączenie przy użyciu “Klucza klienta konta” oraz “Poufnego klucza konta”: 2. Adres twojego skle...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com