Archive by Author

Wieloetapowe mapowanie produktów w Insert Subiekt GT

Nowa, odświeżona funkcjonalność do mapowania produktów między BaseLinker’em, a Subiektem GT. Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz: W polu “Priorytet”...

Numer zamówienia w numerze oryginału zamówienia w Subiekt GT

Dodaliśmy trzecią opcję powiązania zamówień w Subiekt GT z zamówieniami w BaseLinker we wtyczce do masowego generowania dokumentów z ZK na podstawie statusu w BaseLinker. “Numer zamówie...

Jak poprawnie aktywować integracje na ErpBox

Poniżej prezentujemy krok po kroku, jak podłączyć integracje między ErpBox’em, a Insert Subiekt GT. Gdy jesteśmy już zalogowani na ErpBox, należy: 1. Wejść w -> Administracja. 2. Na...

Nowe opcje w uwagach na dokumencie w Subiekt GT

Do uwag na dokumencie możemy wprowadzać wartości pól “pole dodatkowe 1 i 2”. Możemy również zmienić znak rozdzielający te uwagi na dokumencie. UWAGA: pusta spacja zostanie pomin...

Tworzenie SPTK na dokumentach w Subiekt GT

Nowa funkcjonalność w scenariuszu umożliwia ustawienie rodzaj transakcji VAT na SPTK – sprzedaż poza terytorium kraju. Przy tak skonfigurowanym scenariuszu, wszystkie dokumenty stworzone z ...

Zdarzenia synchronizacji

Dodaliśmy nowe opcje zdarzeń, dzięki którym przetworzone przez naszą integrację dane stają się jeszcze bardziej przejrzyste i czytelne! Zdarzenia – Lista: Dzięki liście zdarzeń widzi...

Konfiguracja atrybutów dokumentu w Comarch ERP Optima

https://sellintegro.pl/comarch-optima/24-synchronizacja-zamowien-z-baselinker-do-comarch-optima.html Najnowsza aktualizacja naszej integracji, umożliwia wprowadzenie większej ilości informacji w at...

Wysyłka faktur i paragonów zależna od magazynu

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/42-wysylka-faktur-z-insert-subiekt-gt.html Wprowadziliśmy możliwość wskazania magazynu, z którego mają być wysyłane dokumenty do klientów. Jest to prz...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com