Automatyczny wydruk oraz fiskalizacja dokumentów w Insert Subiekt GT

Dodaliśmy opcję w scenariuszu umożliwiającą ustawienie automatycznego wydruku oraz fiskalizacje przy tworzeniu dokumentów w Subiekt GT.

Nazwę wzorca wydruku znajdziemy: Administracja -> Wzorce wydruków:

Nazwę drukarki fiskalnej przepisujemy z pola: prawy przycisk na fakturę -> opcja drukuj:

 

na samym dole powinna być nazwa drukarki. Ją przepisujemy.

 

Zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności!

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com