Drukowanie dokumentów na podstawie statusu w BaseLinker

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/58-masowe-generowanie-fspai-z-zk-w-subiektgt-na-podstawie-statusu-w-baselinkerze.html

Poniżej prezentujemy, jak poprawnie skonfigurować automatyczne drukowanie dokumentów we wtyczce do masowego generowania FS/PAI z ZK w Subiekt GT na podstawie statusu w BaseLinker.


1. W polu “Status w BaseLinker” podajemy numer statusu, w którym znajdują się zamówienia, które chcemy wydrukować. Muszą one również istnieć w Subiekt GT, jako dokumenty ZK.

2. “Nazwa drukarki fiskalnej” – podajemy tutaj nazwę drukarki fiskalnej, podłączonej do Subiekt GT, z której chcemy drukować paragony.

3. Ważne elementy:

a) Opcja “rejestrowania dokumentu na drukarce fiskalnej” musi być zaznaczona.

b) Nazwa drukarki fiskalnej powinna być widoczna na liście rozwijalnej (domyślnie przypisana do stanowiska i/lub wzorca wydruku).

c) Wzór wydruku faktury powinien być widoczny przy pozycji “Wzorzec wydruku“.

d) Musi być również widoczna poniżej nazwa drukarki.

Na załączonym obrazku można zauważyć dostępną opcję powiększania tej listy. Do różnych statusów możemy przypisywać inne wzorce wydruku oraz różne drukarki (o ile są dobrze skonfigurowane w Subiekcie).

Zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności!
wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com