Category Archives : BaseLinker RSS feed for this section

Wieloetapowe mapowanie produktów w Insert Subiekt GT

Nowa, odświeżona funkcjonalność do mapowania produktów między BaseLinker’em, a Subiektem GT. Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz: W polu “Priorytet”...

Przesunięcie magazynowe w Insert Subiekt GT

Funkcja przesunięcia magazynowego już dostępna! Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie skonfigurować scenariusz:   Jest ona przydatna w przypadku, kiedy chcieliby Państwo wystawić dokument n...

Numer zamówienia w numerze oryginału zamówienia w Subiekt GT

Dodaliśmy trzecią opcję powiązania zamówień w Subiekt GT z zamówieniami w BaseLinker we wtyczce do masowego generowania dokumentów z ZK na podstawie statusu w BaseLinker. “Numer zamówie...

Nowe opcje w uwagach na dokumencie w Subiekt GT

Do uwag na dokumencie możemy wprowadzać wartości pól “pole dodatkowe 1 i 2”. Możemy również zmienić znak rozdzielający te uwagi na dokumencie. UWAGA: pusta spacja zostanie pomin...

Tworzenie SPTK na dokumentach w Subiekt GT

Nowa funkcjonalność w scenariuszu umożliwia ustawienie rodzaj transakcji VAT na SPTK – sprzedaż poza terytorium kraju. Przy tak skonfigurowanym scenariuszu, wszystkie dokumenty stworzone z ...

Problem z dostępem do panelu ze strony BaseLinker

W przeglądarce Chrome czasami występuje problem z wyświetlaniem panelu integracji:   Aby uzyskać ponowny dostęp do panelu uruchamiamy w przeglądarce URL : chrome://flags/#same-site-by-defa...

Zdarzenia synchronizacji

Dodaliśmy nowe opcje zdarzeń, dzięki którym przetworzone przez naszą integrację dane stają się jeszcze bardziej przejrzyste i czytelne! Zdarzenia – Lista: Dzięki liście zdarzeń widzi...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com