Category Archives : WAPRO Mag RSS feed for this section

Jak zaimportować wzorzec wydruku faktury SellIntegro do Wapro

UWAGA! Do wykonania tych kroków trzeba posiadać wersję Wapro Prestiż lub wyższą! Po zalogowaniu się do Wapro należy przejść do zakładki “Administrator”, a następnie do “R...

Jak skonfigurować poprawnie scenariusz do WAPRO Mag

https://sellintegro.pl/sellintegro/409-przesylanie-zamowien-z-baselinker-do-wapro-mag.html Dane do połączenia: Poza połączeniem do bazy danych potrzebujemy nazwę firmy, na której będziemy praco...

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com