Błąd 0x80040E09 przy konfiguracji połączenia do Subiekta – co robić?

Błąd ten występuje, jeżeli wpisany użytkownik bazy danych nie ma uprawnień do bazy danych Subiekta lub tabel w niej zawartych. Rekomendujemy zawsze używać tego samego użytkownika bazy danych, który jest używany przez program Subiekt GT. Jeżeli nie możesz użyć tego samego użytkownika skontaktuj się z administratorem Twojego serwera SQL w celu nadania uprawnień.

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com