Błąd -2147467259

Wstęp

Najczęściej błąd -2147467259 oznacza, że zamówienie w BaseLinker jest niekompletne lub zawiera niepoprawne dane.

Rozwiązanie

Problem może zostać rozwiązany przez weryfikacje zamówienia w panelu BaseLinker i sprawdzenia, czy widać jakiś oczywistych błędów jak np. brak pozycji zamówienia lub zerowa wartość zamówienia.  Jeżeli nie udało się ustalić przyczyny problemu wówczas prosimy o kontakt. W treści zgłoszenia prosimy o podanie numeru zamówienia.

Numer zamówienia do weryfikacji jest dostępny w historii synchronizacji,  nad numerem zamówienia np.:

2017-05-29 05:33:00 Liczba zamówien BaseLinker do przetworzenia(w aktualnej iteracji) = 0
Liczba zamówien BaseLinker do przetworzenia(w aktualnej iteracji) = 5
Dodawanie 44123456
Zamówienie w SGT =-1
Weryfikacja czy zamówienie bedzie przetwarzane = 44123456
Przetwarzanie zamówienia 44123456
Blad Subiekt GT. Kod bledu : -2147467259. Szczególy :
wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com