Błąd INS_E_TW_ZABLOKOWANY – Towar jest zablokowany

Jeżeli napotkali się Państwo na takich log w historii synchronizacji:

 

 

 

 

 

Oznacza to, że produkt z zamówienia jest ustawiony jako nieaktywny w subiekcie.

 

 

 

Stan produktu na aktywny możemy zmienić z pola wyboru “Operacje -> Ustaw jako aktywny”

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com