Czy podczas pobierania zamówień do systemu Subiekt GT automatycznie zmniejszane są stany magazynowe?

Przy zamówieniach tworzona jest rezerwacja na wskazanym magazynie.

Nasza wtyczka umożliwia też tworzenie faktur lub zamówień (z możliwością ich automatycznego przetworzenia) w Subiekcie GT na podstawie zamówień z BaseLinkera, które finalnie powodują skutek magazynowy.  Przykładowe zamówienie z rezerwacją stanów przedstawia screen poniżej:

 

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com