Integracje z Subiekt nexo PRO

Zgłoszono wyjątek typu ‘System.OutOfMemoryException’

Jeżeli podczas uruchamiania wtyczki “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do  Subiekt nexo PRO” w dzienniku pojawi się błąd: System.OutOfMemoryException: Zgłoszono wyjątek typu ‘System.OutOfMemoryException’. w InsERT.Mox.DataAccess.EntityFramework.OryginalValuesQueryExecutionContext.CreateRelationshipEntries() w System.Lazy`1.CreateValue(). Oznacza to, że Państwa baza danych SQL jest przepełniona. Należy się zwrócić do administratora serwera SQL w celu diagnozy ustawień bazy danych, lub odchudzić ją.   Przydatnym artykułem dla […]

Jak ustawić koszt transportu w zależności od systemu ERP?

Jeżeli koszty transportu muszą być uwzględnione na dokumencie sprzedaży, należy odpowiednio skonfigurować pytanie w scenariuszu “Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?”. Mapowanie kosztów transportów przede wszystkim dotyczy wtyczek przesyłających zamówienia z e-commerce do ERP i odwrotnie. Obsługa kosztów transportu dla każdego z ERPów jest bardzo podobna i zależy od tego w jaki sposób usługę transportową chcemy […]

Jak zmapować formy płatności w Subiekt nexo PRO?

Mapowanie płatności w Subiekt nexo PRO Aby płatność z zamówienia w BaseLinker została przetworzona na dokument w Subiekt Nexo Pro należy skonfigurować tabelę umieszczoną w 25 punkcie wtyczki “Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?”. W tabeli należy wprowadzić nazwę wykorzystywanej płatności w BaseLinker oraz nazwę i typ płatności w nexo PRO jaką chcemy mapować. Aby sprawdzić […]

Co zrobić kiedy po aktualizacji Subiekta nexo PRO nie działają integracje?

W takim przypadku w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy aktualizacja powiodła się na każdym zainstalowanym Subiekcie, jeśli to nie rozwiąże problemu należy wykonać aktualizację bibliotek SDK. Aby wykonać aktualizację SDK należy: Gdy korzystasz z endpointa 3.x.x: Pobrać odpowiednią wersję SDK nexoSDK_XX_x_x.exe z serwera FTP Insertu: http://ftp.insert.com.pl/pub/aktualizacje/InsERT_nexo/ gdzie XX_x_x jest numerem wersji nexo (np. nexoSDK_21_0_0.exe) Rozpakować pobrane samorozpakowujące się archiwum do […]

Synchronizacja stanów magazynowych z Subiekt Nexo PRO do BaseLinker

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu aktualizacji stanów magazynowych z Subiekt Nexo PRO do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Możliwość powiązania kartoteki produktu z Subiekt Nexo PRO na podstawie określonego mapowania. a) Dostępne pola z Subiekt Nexo PRO: Symbol, Nazwa, Podstawowy kod produktu. b) Dostępne pola z BaseLinker: EAN, SKU, Nr aukcji, Nazwa, ID produktu. […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com