Integracja BaseLinker - Subiekt Nexo PRO

Synchronizacja produktów z Subiekt Nexo PRO do BaseLinker

Parametry synchronizacji: Wtyczka umożliwia personalizację procesu przesyłania produktów z Subiekt Nexo PRO do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Określenie sprawdzania produktów po kategoriach w BaseLinker – wszystkie lub wybrane 2. Określenie przekazywanej ceny – detaliczna, hurtowa lub specjalna. 3. Możliwość aktualizacji istniejących produktów Wymagania systemowe Do poprawnego włączenia oraz działania synchronizacji jest wymagana: Dostępna wolna […]

Synchronizacja stanów magazynowych z Subiekt Nexo PRO do BaseLinker

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu aktualizacji stanów magazynowych z Subiekt Nexo PRO do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Możliwość powiązania kartoteki produktu z Subiekt Nexo PRO na podstawie określonego mapowania. a) Dostępne pola z Subiekt Nexo PRO: Symbol, Nazwa, Podstawowy kod produktu. b) Dostępne pola z BaseLinker: EAN, SKU, Nr aukcji, Nazwa, ID produktu. […]

Synchronizacja zamówień z BaseLinker do Subiekt Nexo PRO

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu przesyłania zamówień z BaseLinker to Subiekt Nexo PRO według następujących parametrów: Określenie statusów zamówienia do przeniesienia – wszystkie lub wybrane. Określenie status docelowy w eCommerce po przeniesieniu do systemu fakturującego. Określenie statusu dla zamówień, które nie zostały przesłane z powodu znanego błędu (np. brak towaru). Określenie docelowego dokumentu (Zamówienie, […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com