Integracje z Subiekt nexo PRO

Jak zmapować formy płatności w Subiekt nexo PRO?

Mapowanie płatności w Subiekt nexo PRO Aby płatność z zamówienia w BaseLinker została przetworzona na dokument w Subiekt Nexo Pro należy skonfigurować tabelę umieszczoną w 25 punkcie wtyczki “Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?”. W tabeli należy wprowadzić nazwę wykorzystywanej płatności w BaseLinker oraz nazwę i typ płatności w nexo PRO jaką chcemy mapować. Aby sprawdzić […]

Co zrobić kiedy po aktualizacji Subiekta nexo PRO nie działają integracje?

W takim przypadku w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy aktualizacja powiodła się na każdym zainstalowanym Subiekcie, jeśli to nie rozwiąże problemu należy wykonać aktualizację bibliotek SDK. Aby wykonać aktualizację SDK należy: Gdy korzystasz z endpointa 3.x.x: Pobrać odpowiednią wersję SDK nexoSDK_XX_x_x.exe z serwera FTP Insertu: http://ftp.insert.com.pl/pub/aktualizacje/InsERT_nexo/ gdzie XX_x_x jest numerem wersji nexo (np. nexoSDK_21_0_0.exe) Rozpakować pobrane samorozpakowujące się archiwum do […]

Synchronizacja stanów magazynowych z Subiekt Nexo PRO do BaseLinker

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu aktualizacji stanów magazynowych z Subiekt Nexo PRO do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Możliwość powiązania kartoteki produktu z Subiekt Nexo PRO na podstawie określonego mapowania. a) Dostępne pola z Subiekt Nexo PRO: Symbol, Nazwa, Podstawowy kod produktu. b) Dostępne pola z BaseLinker: EAN, SKU, Nr aukcji, Nazwa, ID produktu. […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com