Jak zaimportować wzorzec wydruku faktury SellIntegro do Wapro

UWAGA! Do wykonania tych kroków trzeba posiadać wersję Wapro Prestiż lub wyższą!

Po zalogowaniu się do Wapro należy przejść do zakładki “Administrator”, a następnie do “Raporty”:

Następnie należy kliknąć “Dodaj”:

Teraz należy wpisać nazwę wzorca wydruku (tą nazwę trzeba będzie wpisać w scenariuszu konfiguracyjnym integracji), zaznaczyć że to wzorzec wydruku z Crystal Reports oraz jako plik definicji należy wskazać plik pobrany ze scenariusza konfiguracyjnego wtyczki do wysyłki dokumentów mailowo do klientów (lub stąd):

W zakładce “Parametry raportu Crystal Reports” należy się upewnić że jest zaznaczone pole “Identyfikator obiektu”:

Następnie trzeba przejść do “Formuły” i jeśli nie ma, to dodać dwie formuły:

Pierwsza formuła:
Nazwa: EAN13
Typ danych: Tekst
Definicja SQL: select replace(dbo.RM_Func_Ascii2EAN13(kod_kreskowy),“,`?`) from dokument_handlowy where id_dokumentu_handlowego = @id_obiektu

 

Druga formuła:
Nazwa: IN_Oswiadczenie
Typ danych: Tekst
Definicja SQL: select `Tak`

 

Ostatnim krokiem jest nadanie uprawnień, w zakładce Uprawnienia/RODO należy się upewnić, że użytkownik z którego korzysta integrator SellIntegro posiada uprawnienia do używania tego wzorca:

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com