Wszyskie produkty

Synchronizacja zamówień z BaseLinker do Navireo

https://sellintegro.pl/insert-navireo/34-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-navireo.html Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizacje procesu przesyłania zamówień z BaseLinker to Navireo według następujących parametrów: Określenie statusów zamówienia do przeniesienia – wszystkie lub wybrane Określenie status docelowy w eCommerce po przeniesieniu do systemu fakturującego Określenie statusu dla zamówień, które nie zostały przesłane z powodu znanego błędu(np. brak towaru) Określenie docelowego dokumentu (Zamówienia ZK, Faktura FV, […]

Synchronizacja stanów magazynowych z Subiekt GT do BaseLinker

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizacje procesu aktualizacji stanów magazynowych z Subiekt GT do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Możliwość powiązania kartoteki produktu z Subiekt GT na podstawie określonego mapowania. a) Dostępne pola z Subiekt GT: Symbol, Nazwa, Podstawowy kod produktu. b) Dostępne pola z BaseLinker: EAN, SKU, Nr aukcji, Nazwa, ID produktu. 2. Określenie cechy […]

Synchronizacja zamówień z BaseLinker do Subiekt GT

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizacje procesu przesyłania zamówień z BaseLinker to Subiekt GT według następujących parametrów: Określenie statusów zamówienia do przeniesienia – wszystkie lub wybrane Określenie status docelowy w eCommerce po przeniesieniu do systemu fakturującego Określenie statusu dla zamówień, które nie zostały przesłane z powodu znanego błędu(np. brak towaru) Określenie docelowego dokumentu (Zamówienie ze skutkiem […]

Synchronizacja cykliczna

Przy konfiguracji każdej naszej integracji, jako jedną z pierwszych opcji do wyboru zobaczą Państwo ustawienia uruchamiania się integracji. Domyślnie okienko wygląda następująco: Ustawienie “Tak – chcę, aby integracja uruchamiała się automatycznie” oznacza, że integracja uruchomi się sama co godzinę. “Nie – chcę, aby integracja została uruchomiona tylko po jej ręcznym uruchomieniu przy użyciu przycisku “Synchronizuj […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com