Wszyskie produkty

Synchronizacja stanów magazynowych z Subiekt Nexo PRO do BaseLinker

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu aktualizacji stanów magazynowych z Subiekt Nexo PRO do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Możliwość powiązania kartoteki produktu z Subiekt Nexo PRO na podstawie określonego mapowania. a) Dostępne pola z Subiekt Nexo PRO: Symbol, Nazwa, Podstawowy kod produktu. b) Dostępne pola z BaseLinker: EAN, SKU, Nr aukcji, Nazwa, ID produktu. […]

Synchronizacja zamówień z BaseLinker do Subiekt Nexo PRO

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu przesyłania zamówień z BaseLinker to Subiekt Nexo PRO według następujących parametrów: Określenie statusów zamówienia do przeniesienia – wszystkie lub wybrane. Określenie status docelowy w eCommerce po przeniesieniu do systemu fakturującego. Określenie statusu dla zamówień, które nie zostały przesłane z powodu znanego błędu (np. brak towaru). Określenie docelowego dokumentu (Zamówienie, […]

Synchronizacja zamówień z BaseLinker do Navireo

https://sellintegro.pl/insert-navireo/34-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-navireo.html Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu przesyłania zamówień z BaseLinker do Navireo według następujących parametrów: Określenie statusów zamówienia do przeniesienia – wszystkie lub wybrane. Określenie statusu docelowego w eCommerce po przeniesieniu do systemu fakturującego. Określenie statusu dla zamówień, które nie zostały przesłane z powodu znanego błędu (np. brak towaru). Określenie docelowego dokumentu (Zamówienia ZK, Faktura […]

Synchronizacja stanów magazynowych z Optima do BaseLinker

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu aktualizacji stanów magazynowych z Comarch Optima do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Możliwość powiązania kartoteki produktu z Comarch Optima na podstawie określonego mapowania. a) Dostępne pola z Comarch Optima: Symbol, Nazwa, Podstawowy kod kreskowy. b) Dostępne pola z BaseLinker: EAN, SKU, Nr aukcji, Nazwa, ID produktu. 2. Możliwość zmiany […]

Synchronizacja zamówień z BaseLinker do Optima

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizację procesu przesyłania zamówień z BaseLinker do Comarch Optima według następujących parametrów: Określenie statusów zamówienia do przeniesienia – wszystkie lub wybrane. Określenie statusu docelowego w eCommerce po przeniesieniu do systemu fakturującego. Określenie statusu dla zamówień, które nie zostały przesłane z powodu znanego błędu (np. brak stanu magazynowego dla towaru). Określenie docelowego […]

Synchronizacja stanów magazynowych z Subiekt GT do BaseLinker

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizacje procesu aktualizacji stanów magazynowych z Subiekt GT do BaseLinker według następujących parametrów: 1. Możliwość powiązania kartoteki produktu z Subiekt GT na podstawie określonego mapowania. a) Dostępne pola z Subiekt GT: Symbol, Nazwa, Podstawowy kod produktu. b) Dostępne pola z BaseLinker: EAN, SKU, Nr aukcji, Nazwa, ID produktu. 2. Określenie cechy […]

Synchronizacja zamówień z BaseLinker do Subiekt GT

Parametry synchronizacji Wtyczka umożliwia personalizacje procesu przesyłania zamówień z BaseLinker to Subiekt GT według następujących parametrów: Określenie statusów zamówienia do przeniesienia – wszystkie lub wybrane Określenie status docelowy w eCommerce po przeniesieniu do systemu fakturującego Określenie statusu dla zamówień, które nie zostały przesłane z powodu znanego błędu(np. brak towaru) Określenie docelowego dokumentu (Zamówienie ze skutkiem […]

Synchronizacja cykliczna

Przy konfiguracji każdej naszej integracji, jako jedną z pierwszych opcji do wyboru zobaczą Państwo ustawienia uruchamiania się integracji. Domyślnie okienko wygląda następująco: Ustawienie “Tak – chcę, aby integracja uruchamiała się automatycznie” oznacza, że integracja uruchomi się sama co godzinę. “Nie – chcę, aby integracja została uruchomiona tylko po jej ręcznym uruchomieniu przy użyciu przycisku “Synchronizuj […]

wiki.sellintegro.com © 2020. Made with lots of to integration by SellIntegro.com